USŁYSZ WIĘCEJ

ZOOM Aparaty Słuchowe

TROCHĘ O SŁUCHU

TROCHĘ O SŁUCHU

Idąc za Państwa potrzebami, oraz chęcią polepszenia funkcjonowania w świecie dźwięków, chcemy zaoferować BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU, które pozwolą sprawdzić, zaistniałe problemy związane ze słuchem.
Z badań wynika, że ponad 90 % osób, zauważających problemy ze słuchem to osoby po 60 roku życia.

Archiwum