Idąc za Państwa potrzebami, oraz chęcią polepszenia funkcjonowania w świecie dźwięków, chcemy zaoferować BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU, które pozwolą sprawdzić, zaistniałe problemy związane ze słuchem.
Z badań wynika, że ponad 90 % osób, zauważających problemy ze słuchem to osoby po 60 roku życia.

Niestety, nasz narząd słuchu, już po 30 roku życia staje się coraz mniej wydolny. Z roku na rok, dochodzi do pogorszenia słyszenia, co wiąże się z fizjologią człowieka.
Nawiązując do statystyk, w wieku około 65 lat niewydolność słuchu objawia się gorszym słyszeniem, oraz brakiem możliwości rozumienia mowy.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że wiele osób lekceważy problemy związane ze słuchem, w wieku znacznie młodszym, co może być konsekwencją pogłębiającego się niedosłuchu.
Na pogorszenie słyszenia, wpływa wiele rozmaitych czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych, o których większość osób, może nie zdawać sobie sprawy. Najpowszechniejszym problemem, który wpływa na upośledzenie słuchu, jest hałas. Wiele osób narażonych jest na ekspozycje hałasu w miejscach pracy, poprzez głośnie słuchanie muzyki, stosując słuchawki wewnątrzkanałowe, które emitują głośnie dźwięki do zewnętrznego kanału słuchowego, oraz koncerty, na których poziom dźwięku może przekraczać nawet 120 dB. Brak używania ochronników słuchu, w takich sytuacjach, może powodować trwałe uszkodzenia narządu słuchu.
Czynniki wewnętrzne, takie jak genetyka, leki ototoksyczne, przebyte choroby uszu i nie tylko, również wpływają na znaczne pogorszenie percepcji dźwięków.

Jeżeli zauważyli Państwo,
Znaczne pogorszenie słyszenia, brak rozumienia mowy w hałasie, bądź inne dolegliwości związane ze słyszeniem, to serdecznie zapraszamy na bezpłatne badania słuchu, wraz z konsultacją, która przybliży Państwu tematykę związaną z procesem słyszenia, oraz rozwiąże wszelkie obawy i pomoże obrać właściwą drogę, w celu polepszenia funkcjonowania w świecie dźwięków.
Zapraszamy do gabinetów ZOOM Aparaty Słuchowe - Krasińskiego 3 w Lublinie oraz w Galerii OLIMP. Możliwość wcześniejszej rejestracji wizyty pod nr. tel. 81 4707104, 732258368, 732258305